Условия за ползване на сайт www.bg-ro-trading.com

 
 

Ползването на сайта www.bg-ro-trading.com  е обвързано с приемането на по-долу написаното споразумение.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия за ползването му, моля да не ползвате и посещавате този сайт.


1.  Всеки потребител има право да разглежда този сайт, ако има нещо, което не ви харесва или не сте съгласни, моля не посещавайте този сайт.

2. www.bg-ro-trading.com  се стреми да получава и публикува информация за която не носи отговорност както и за верността и пълнотата на данните. Администраторите на сайта не носят отговорност за технически грешки и пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса, които ще се стремят да отстраняват своевременно.

3. Потребителите изрично се съгласяват да ползват www.bg-ro-trading.com изцяло на свой риск и се задължава да не търсят съдебна отговорност от сайта и  респективно от неговите собственици, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

4. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на www.bg-ro-trading.com . Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично съгласие на администраторите на www.bg-ro-trading.com

5. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, които www.bg-ro-trading.com  не контролира и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация.

6. С цел да улесни достъпа Ви  www.bg-ro-trading.com може да изгради връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от трети страни, дали съгласието си за същото.
Уеб страниците на www.bg-ro-trading.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори), като ние, не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.   

7. Посещението и разглеждането на  различни раздели от настоящия сайт www.bg-ro-trading.com не изисква регистрация от потребителите. В разделите от сайта където се изискват данни за регистрация , данните  няма да се използват за други цели с което се гарантира спазването на конфиденционалността й.

8. Администраторите поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия интернет сайт,  намаляване времето за отстраняване на грешки, които биха могли да възникват порази намеса на злонамерен софтуер или лица.

9. Администраторите и www.bg-ro-trading.com не носят отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди, свързани с компютърното оборудване на потребителите ползващи настоящия сайт или друга тяхна собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

10. www.bg-ro-trading.com   си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

11. Администраторите и www.bg-ro-trading.com  не поемат отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта.

12. При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данни,  информация и снимковия материал, забранени от закона.

13. Всеки един наш клиент след логването си в сайта ни, ползва защитена и криптирана SSL защита. Така ние гарантираме неприкосновеността на данните, които клиентите ни предоставят - данни за контакт, телефон, емейл и др. Подадените данни са грижливо защитени на сървъра ни.  

14. Ще се съхраняват данни (IP и e-mail адреси), които могат да бъдат използвани за установяване на самоличността и тези данни ще бъдат предавани на правоохранителните органи в случай на нарушаване на законите на Република България, Румъния и ЕС.

15. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

16. При забелязване на информация, която не е коректна, моля да се свържите с нас на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , за да предприемем мерки  за отстраняването и от сайта.   

17. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате условията за ползване му, възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до уебсайта ни, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на www.bg-ro-trading.com и администраторите обслужващи сайта.